Mukana työpaikoilla, joissa
onnistumiset ja työnilo ovat arkipäivää!

EPÄLUOTTAMUSTA IHMISTEN VÄLILLÄ?
KYSY SOVITTELU-
PALVELUA

KAIPAATKO LISÄÄ SELKEYTTÄ TAI VOIMAA TEKEMISEEN?
KYSY COACHING-
PALVELUA

AJATUKSIANI TYÖSTÄ
Uskon, että työnilo ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.Lukuisat tutkimukset vahvistavat tämän tosiasian.Työpaikan hyvään fiilikseen ei yksin riitä, että ihmiset kokevat työssään myönteisiä asioita. Heidän on osattava toimia viisaasti myös vaikeissa ja paineistetuissa tilanteissa.Viisas Vartti videokokoelma antaa hauskalla ja oivalluttavalla tavalla koko työyhteisölle helppoja ja heti käyttöön otettavia taitoja rakentaa parempaa työarkea.Tutustu Viisas Varttiin nyt ilmaiseksi!

saara remes

Koulutukseltani olen käyttäytymistieteilijä (KM) ja psykoterapeutti (Valvira).

Olen työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisukeskeinen valmentaja sekä työyhteisösovittelija.

Lisäksi olen sertifioitu Maslah Burnout Toolkit ja Work Place Big Five persoonallisuus- ja tiimiprofiloinnin asiantuntija.

Omaan yli 20 vuoden laaja-alaisen kokemuksen vaativista konsultointi-, valmennus- ja kehittämistyöstä.

Olen vuodesta 2009 työskennellyt oman yritykseni kautta valmentajana ja coachina johtajille, esimiehille, asiantuntijoille sekä työyhteisöille. Minulla on ilo olla muiden ammattilaisten joukossa yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa.

Olen sovitellut lukuisissa eri organisaatioissa, mm. johtoryhmien, esihenkilöiden, asiantuntijoiden ja tiimien konfliktitilanteita. Toimin työyhteisösovittelijoiden työnohjaajana sekä yhteistyössä Yliopistojen kanssa uusien työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Minulla on ilo työskennellä yhdessä laajan asiantuntija- ja konsulttiverkoston kanssa, mikä tuo varmuutta löytää erilaisille asiakkaillemme "oikeat tyypit oikeisiin paikkoihin” .

Olemme yksin ja yhdessä vaikuttava kumppani menestystarinoissa, joissa asiakkaat haluavat luoda selkeyttä arjen haastaviin tilanteisiin. Menetelmäpakkimme on laaja ja perustuu käytännössä testattuihin tieteellisiin tutkimustuloksiin.

Kaikkien palvelujemme ytimessä ovat asiakkaidemme tarpeet ja toiveet. Meiltä et saa pakettiratkaisuja tai puuduttavaa powerpointtia.

Vahvuutenamme ovat rautainen ammattitaito kannustaa ihmiset löytämään omat vahvuutensa ja sekä rohkeus haastaa heidät toimimaan uudella tavalla.


JAETTUA TARINAA
OIVALLUSTA
TUNTIA KOETTUA DUUNI-ILOA
KUPPIA KAHVIA

PALVELUT


KONFLIKTIEN SOVITTELU

Konflikteja esiintyy kaikilla työpaikoilla

Sovittelusta on saatu hyviä tuloksia. Jopa pitkään jatkuneet ja erittäin kompleksiset tilanteet on saatu ratkaistua.

Konflikteja ei kannata lakaista maton alle, saati hävetä. Pikemminkin päin vastoin: ne ovat arvokkaita oppimisen tilanteita, joissa tarjoutuu tilaisuus harjoitella taitoja puhua myös vaikeista asioista rakentavasti.

Kokenut ja ammattitaitoinen sovittelija toimii fasilitaattorina prosessissa. Hän auttaa keskusteluyhteyden löytymisestä osapuolten välille. Ratkaisukeskeisen prosessin aikana osapuolet pohtivat itse uusia tapoja miten toimimalla saavutamme toivotut muutokset.

VAIKUTTAVAT VALMENNUKSET


Kaikki valmennuksemme räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Minulta et saa puuduttavaa powerpointtia tai kuule konsulttilatinaa.

Ennen valmennusta, niiden aikana ja jälkeen tehdään paljon pienimuotoisia harjoituksia, jotka antavat oivalluksia ja auttavat soveltamaan asioita heti käytäntöön!

Puhumme tärkeistä ja vakavista asioista– unohtamatta pilkettä silmäkulmassa.Johtoryhmät - Esihenkilöt - Tiimit

MUUTOSTEN TUKI


Muutostilanteissa työpaikan tunneilmasto voi olla ratkaiseva tekijä jatkon onnistumisessa. Ihmiset harvoin kuormittuvat muutoksista itsestään, taustalla on yleensä epävarmuuden tunteita ja hallinnan kokemuksen puutetta.

Työyhteisön tunneilmastoon ja resilienssin vahvistumiseen voimme vaikuttaa heti.

Voimaa ei haeta teennäisestä peukuttamisesta, vaan näkemällä ja huomioimalla ihminen vahvuuksiensa kautta.

TYÖYHTEISÖN KRIISITILANTEIDEN TUKIKESKUSTELU


Kun työyhteisöä on kohdannut kriisi ihmiset tarvitsevat tukea, jotta arjen työ voisi jatkua kaikesta huolimatta edelleen.

Tukikeskustelun aika on pahimman shokkivaiheen jälkeen eli noin viikon sisällä tapahtuneesta.

Käytössäni on erityisesti työyhteisöjen kriisitilanteisiin kehitetty TOTTI™️- tukikeskustelun työkalu.

COACHING ja WORK PLACE BIG FIVE


Yksilöille ja tiimeille, jotka haluavat onnistua

Ihmiset menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat parhaiten heidän luontaisiin ominaisuuksiinsa. WorkPlace BIg 5 profilointi auttaa tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia.


Coaching prosessin perustyökaluna käytössäni on WorkPlace Big Five Profile™. Se perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.

Huikeita henkilökohtaisia ja yhteisiä menestystarinoita on luvassa, kun ihmiset tuntevat itsensä ja toisensa paremmin.

SUURET TYKY- JA HENKILÖSTÖTILAISUUDET


Innostava ja kokenut esiintyjä saa ryhtiä päivään ja kiteyttää ydinviestinne tarinoihin.
- TYKY- päivät
- Työsuojelupäivät
- Esihenkilöpäivät
- Henkilöstöpäivät

REFERENSSEJÄ


ASIAKKAIDEN PALAUTTEITA


KUMPPANIT

joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä
Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on ollut jo useita vuosia mieluisa yhteistyökumppani. Työyhteisösovittelijakoulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta. Olen yksi kouluttajista. Koulutus toteutetaan kokonaan etänä, joten se mahdollistaa tehokkaan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää
https://joy.oulu.fi/Lapin Yliopisto

Lapin Yliopisto on ollut jo vuosia vakaa yhteistyökumppanini erityisesti työyhteisösovittelijakoulutuksen osalta.
On ollut hienoa olla mukana muiden alan ammattilaisten kanssa valmentamassa uusia sovittelijoita. Koulutus sisältää sekä verkko-opiskeluja että lähipäiviä.

Lue lisää
https://www.ulapland.fiWork Goes Happy

Work Goes Happy on tärkeä yhteistyökumppanini, joka välitää parempaa työelämää kehittäviä asiantuntijapalveluita. Minulla on ilo olla yksi asiantutijoista. Work Goes Happy on Suomen suurimpia työelämän kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyviä tapahtumakokonaisuuksien järjestäjä.

Lue lisää
https://www.wgh.fi/
Evolv

on hyvä yhteistyökumppani silloin, kun johtaja haluaa pitkäkestoista menestystä ja voida samalla hyvin. Hyvät johtamistaidot ovat onnistumisen edellytyksenä, mutta yksin ne eivät enää riitä. Menestyminen edellyttää oman elämän tasapainoa; kestävää arvopohjaa sekä hyvää psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä.

Evolvin tiimi tekee saumatonta yhteistyötä keskenään ja tarjoaa usean alansa huippuvalmentajan asiantuntemuksen johtajan pitkäkestoisen menestymisen tueksi.

Lue lisää https://www.evolv.fi/

Emergy

Verkoston asiantuntijat ovat minulle tärkeä yhteistyökumppani.

He ovat kokeneita osaajia työpaikalla esiintyvien tunteiden käsittelemisessä sekä tunneilmaston kehittämisessä.
www.emergywork.com

WorkPlace Nordic

Olen sertifioitu WorkPlaceBig5 profiloija.
WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu.

Persoonallisuuden Big Five – malli on laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli.
Se on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana.
www.workplacenordic.com

HAUS

Pitkäaikainen yhteistyökumppaninin HAUS kehittämiskeskus Oy on valtion virkamiesten kouluttaja ja kehittäjä.
Lisäksi HAUS osallistuu monin tavoin valtionhallinnon organisaatioiden kehittämistyöhön.

Kaikille avoimet Työyhteisösovittelijakoulutukset ja yhdelle oraganisaatiolle räätälöidyt sovittelija valmennuksemme ovat saaneet erinomaista palautetta.
www.haus.fi

RASTOR-INSTITUUTTI

Rastor-instituutti on työelämän kehittämisen ammattilainen, joka tarjoaa koulutus- ja urapalveluita ihmisten ja yritysten menestyksen siivittämiseksi. Opiskelut työn ohessa, vaikuttavat koulutusratkaisut ja yrityskohtaiset räätälöidyt valmennukset hoituvat ammattitaidolla sekä oppimisen iloa ja tunnistettavaa muutosta tuottaen.

Työyhteisösovittelu ja sovittelun tekniikat ovat tärkeä palanen henkilöstöhallinnon ammattilaisten tutkintoa. Valmennuspäivä on saanut loistavaa palautetta – osallistujien mukaan se on tuonut paljon uutta tietoa ja käytännön oivalluksia konfliktitilanteiden hallintaan ja HR-ammattilaisten sovittelevaan työotteeseen.
www.rastorinst.fi

VIIMEISIMMÄT UUTISET

MEDIASSA


Work Goes Happy - Paremman työelmän opas

Paremman työelmän opas myös äänikirjanaArvokkaita oppeja ja käytännön vinkkejä parempaan työelämään.

Tähän kirjaan ovat kirjoittaneet oman näkemyksensä asiantuntijat Arto O. Salonen, Esa Lehtinen, Harri Helajärvi, Jaakko Sahimaa, Jaana Hautala, Janne Viljamaa, Jouko Mikkola, Miia Huitti, Minna Huotilainen, Saara Remes, Simo Routarinne sekä Tony Dunderfelt.

Edita - Sovittelu ja sen sovellukset

Sovittelu ja sen sovellukset myös Digi KirjanaOlen ollut mukana upeassa kirjoittajaporukassa kirjoitamassa kirjaa.

Oma panokseni näkyy Työyhteisösovittelu luvussa.

Tällaiselle tietopaketille on ollut jo pitkään tilaus. Suosittelen lämpimästi!

Talouselämä - Työelämä

Osuiko kohdallesi paha urapettymys? – Näillä kuudella keinoilla selviydyt

HR Viesti - Näkökulma

Kun malja täyttyy ja yli läikkyy

Kollega.fi

Paluu etätyöstä työpaikalle vaatii aitoa kohtaamista

HR Viesti - Näkökulma

Paha olo pois!

Finnradio FM

Radiohaastattelussa Saara Remes

HR Viesti - Näkökulma

Ei saa dropata tunnelmaa

HR Viesti - Näkökulma

Kestotilauksessa: kuuntelevat korvat!

HS.fi - Ura | Työelämä

Työyhteisö on kuin nyyttikestit: yksi voi pilata tunnelman – Asiantuntija neuvoo, miten kuka tahansa voi parantaa työpaikan ilmapiirin

YHTEYDENOTTO

Saara Remes


saara@workdesign.fi

+ 358 50-55 55 430